Szolgáltatások

Gordiusz Alfa szerviz  

A Gordiusz Alfánál kiemelten fontos az ügyfélszolgálati tevékenység. 

Az általunk eladott gépek leszállítását megelőzően az alapozáshoz, telepítéshez és beüzemeléshez minden szükséges információt megadunk, indokolt esetben helyszíni bejárást tartunk.

Gépek, alkatrészek határidőre történő szállítását logisztikai osztályunk biztosítja. Garantáljuk az általunk forgalmazott berendezések folyamatos alkatrészellátását.

Vállaljuk plazma és lézervágó gépek kopóalkatrészeinek szállítását, továbbá komplex szolgáltatást nyújtunk élhajlító gépek szerszámainak kiválasztására és azok beszerzésére.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy folyamatos szerviz hátteret biztosítsunk a garanciális időszak alatt és után egyaránt.

A gépek beüzemelését, javítását, karbantartását saját alkalmazásban álló technikusaink, mérnökeink végzik. Képzésükre évente több alkalommal a gyártók saját oktatási központjaikban kerül sor.

Évtizedes együttműködésünknek köszönhetően a kiemelt beruházások esetén a gépek beüzemelésénél a gyártó cég mérnökei is jelen vannak. 

Írásos hibabejelentésre 1 munkanapon belül reagálunk, karbantartási szerződéssel rendelkező partnereinknél a javítást 2 munkanapon belül megkezdjük.

Igény esetén szívesen vállaljuk korábban telepített berendezések kezelésének oktatását, régi gépek felújítását is.

cégfejlesztés

A Gordiusz Alfa számára fontos, hogy a vállalkozások számára ne csupán szerszámgépet, hanem MEGOLDÁST szállítson, ezért hoztuk létre cégfejlesztés divíziónkat. Mikor egy vállalkozás szerszámgépet vásárol, bizalmat előlegez beszállítójának, hiszen hozzáértésünkben, szakértelmünkben, szolgáltatásainkban és etikai hozzáállásunkban kell megbíznia.

GA-Robot, egy új divízió a Gordiusz Alfa keretén belül, amely az automatizáció és az ipari robot müködtetésű speciális, feladatorientált műveletű, egyedi gépek és rendszerek, projektek megvalósítását tűzte ki céljául. Szakembereink, valamint a szerződött partnereink, akik több évtizedes, az iparban szerzett tapasztalatait és technikai bázisát állítottuk csatasorba.  

Amit mi adunk, az egyfajta integrátori és koordinátori munka jelentős technológiai háttértámogatással az ügyfél elképzeléseit megvalósítva. Tevékenységünkkel megoldásokat szállítunk személyre és igényre szabva. Szerződő és együttműködő partnereinkkel közösen leffedjük a kis-, közepes és nagyvállalatoknál felmerülő automatizálási projekteket. Az automatizált nyersanyagmozgatástól, a megmunkáló gépek kiszolgáló integrációján át, a szerelő, hegesztő, rész-, és készműveleti, műveletorientált robotokig, csiszolás, festés, és anyagmozgatási gépekig, felsorolva a teljesség igénye nélkül. 

Megbízóinkkal szoros együttműködésben analizáljuk és modellezzük a projekt megvalósíthatóságát, megrendelés után gyártás, beüzemelés és betanítással együtt szállítjuk a megrendelt gépet. Ezáltal hathatós segítséget tudunk nyújtani a megbízóinknak, hiszen jelentős mennyiségű menedzselési munkát vállalunk át és a munkába állított automatika eredményesen támogatja a gyártást. 

Partnereink az iparvállalatok, melyek építenek a jövőbe és felmérik a fejlődés elkerülhetetlen útját. Átértékelik munkaműveleteiket és az élőmunkát igénylő feladatokat inkább automatizálják, alkalmazottakat pedig a kreatív gondolkodást igénylő feladatok felé terelik. 

Egyúttal az automatizálással együtt járó irányítási igényt is ki tudjuk elégíteni, saját fejlesztésű termelésirányítási rendendszerrel, melybe már bele van ágyazva az Ipar 4.0 adatkezelési rendszer is. Ez a rendszer képes a programban pontosan nyomon követni a gyártás teljes struktúráját, az ide bekötött érzékelők és adatportok által gyűjtött adatok pedig pontos támpontot adnak a döntéshozóknak termelés jelenlegi vagy teljes állapotáról, online vagy akár mobilalkalmazásra is. 

A Cloudberry MES bevezetés eredményeképpen Ön képes lesz nagy részletességgel követni termelőterületi folyamatait. A projekt keretében termelőeszközökre telepített objektív adatgyűjtés segítségével ellenőrizhetővé válik a gyártási tervek teljesülése, valamint mérhetővé válik a berendezések és dolgozók teljesítménye. Vállalatirányítási rendszerrel (ERP) integrálva minden termelésben bekövetkező tervezett és nem tervezett eseményhez pontos költség rendelhető. Dokumentáltan követhetővé válnak a karbantartási és minőségbiztosítási folyamatok, kiaknázhatóvá válnak a nem hasznosított kapacitások. 

Moduláris termelésirányítási rendszer

Fókusz területünk az Ipari IoT (Industrial Internet of Things), alap szinten fizikai eszközeink hálózatba kapcsolását jelenti. Ezek a kapcsolatok információt és adatokat állítanak elő, melyek használatával, feldolgozásával szignifikáns javulás érhető el termelési folyamatainkban. A Cloudberry márkanév fogja össze a termelési területről gyűjtött objektív adatok feldolgozására épített termelésirányítási és döntéstámogató eszközeinket és megoldásainkat. 

Komplex megoldásainkban a projektekhez szükséges technológiai és infrastrukturális fejlesztések is szerepelnek, különös figyelemmel a SmartFactory elvárásoknak megfelelő üzemek létesítésére.

A Cloudberry MES alkalmazás tartalmazza az egyes célterületeket lefedő applikáció modulokat.
A folyamatok objektív kontrollját biztosító modulok és a szükséges egyedi fejlesztések definiálása minden esetben részletes fejlesztési terv elkészítését követően történik.

A gyártási-, termelési folyamatok felülvizsgálata és szükség esetén újragondolása optimális értékáramot biztosít az igény megjelenésétől annak teljesítéséig. A fejlesztési koncepció keretében kidolgozott hardver és szoftver komponenseink integrációja biztosítja BPR (Business Process Reengineering – üzleti folyamatok újraszervezése) tevékenység eredményeinek mérését és a javító intézkedések folyamatos fenntarthatóságát.

A megoldások fejlesztésében és üzemeltetésében közreműködő kollégáink, hazai- és nemzetközi partnereink nagyvállalati megoldások és rendszerintegráció területén szerzett tapasztalata erős bázist jelent ügyfeleink számára.  Az üzleti elemzés, tanácsadás, megoldás fejlesztés és tesztelés mellett speciális, egyedi hardver igények kielégítése is tevékenységünk részét képezi. 

A nemzetközi informatikai és ipari gyártók termékeinek, valamint a vezető Ipar 4.0 platformok- és rendszer fejlesztők termékeinek széleskörű ismerete segíti a megrendelők egyedi igényeinek megfelelő, költséghatékony megoldások megvalósítását. Munkatársaink folyamatosan figyelemmel követik innovatív módszerek és termékek megjelenését és rendszeresen tesztelik is azok jelentős részét. 

Társaságunk a rendszer- és szolgáltatás értékesítés mellett az integrált projektek teljes körű menedzselését is elvégzi. Kutatóintézetekkel és oktatási intézményekkel kialakított együttműködéseink által lehetőségünk nyílik a felmerült problémák holisztikus közelítésű innovatív megoldására. 

A fejlesztési elképzelések és koncepciók kidolgozását megelőzően mindenképp szükséges
a vállalkozások működési környezetének és stratégiájának átvilágítása. Csak felülvizsgált és megalapozottnak talált üzleti és termelési folyamat koncepció kidolgozását követően,
az azonosított fejlesztési potenciálra és kitörési pontokra alapozva hajthatók végre sikeresen
a fejlesztési programok és projektek.

Az eredmények mérhetősége és összehasonlíthatósága miatt elengedhetetlen a kiinduló állapot lehetőség szerint objektív rögzítése, minimális elvárásként a teljesítményt meghatározó

elsődlegesen azonosított teljesítménymutatók (KPI) tekintetében. A bázis mérési adatok gyűjtése és a teljes projekt megvalósítás szempontjából első és meghatározó lépés a biztonságos
és kontrollált termelési hálózati infrastruktúra kiépítése.   

A termelési hálózat kiépítését követően a fejlesztési projektek tervezési és megvalósítási fázisában is a fokozatos, egymásra épülő rétegekben történő implementáció javasolt. Az egyes projekt fázisokkal szembeni elvárás, hogy az elért mérföldkő teljesítmény önállóan is értékelhető legyen és a reális elvárásoknak megfelelő teljesítmény növekedést kell eredményezzen, kiszámítható megtérülés mellett.  

A rendszer egyaránt alkalmazható egyedi vállalatok és/vagy teljes beszállítói láncok működésének optimalizálására. Az egyes rendszerek horizontális integrációja jelentős potenciált hordoz például a rugalmas kapacitás gazdálkodás, vertikális integrációja pedig a beszállítói láncban bekövetkezett események hatásának előrejelzése és hatásainak kontrollja területén.   

Cloudberry MES funkcionalitás 

  • Cloudberry alkalmazás környezet 
  • Termelés/folyamat felügyelet modul
  • Kalkuláció modul 
  • Gyártástervező modul 
  • eKANBAN modul 
  • Karbantartás modul (PdM)
  • Minőségbiztosítás modul (8D) 
  • Mobil applikáció (PWA) 
  • Előre definiált és egyedi riportok
  • Teljeskörű jogosultságkezelés és tevékenység naplózás

 

 

pályázatírás

A GA Iparfejlesztés Kft. elsősorban különböző komplex ipari fejlesztési projektek tervezéséhez, megvalósításához, pénzügyi finanszírozásához kapcsolódó tanácsadási és program- illetve pro-jektmenedzsment szakterületeken működő vállalkozás. 

A Társaságunk legfőbb célja, hogy 20 éves termelési tapasztalatainkat is felhasználva a lehető legszélesebb területre kiterjedő támogatást biztosítsunk ügyfeleink részére a programok írásá-ban, stratégiai, fejlesztési projektek lebonyolításában, kivitelezésében, a megfelelő pénzügyi finanszírozások, támogatási források felkutatásában, elnyerésében, illetve a kapcsolódó teljes körű projektmenedzsmentben. 

Tapasztalt, jól képzett szakembereink közreműködésével a fejlesztési projektek átfogó mene-dzselését vállaljuk a tervezéstől a különböző Európai Uniós és hazai támogatási források felku-tatásán keresztül a minden részletre kiterjedő programmenedzsmentig, projektvezetésig az előkészítéstől a projektek megvalósításán keresztül azok lezárásáig. 

Munkánk során az Ajánlatkérő és/vagy partnereinek szakembereivel, a támogató hatóságokkal, valamint – igény szerint – a piaci szereplőkkel folytatott egyeztető megbeszélésekre, valamint a támogatások területén meglévő gyakorlatunkra és megszerzett tapasztalatainkra támaszko-dunk. 

Megbízóink számára értékes menedzsment időt takarítunk meg azzal, hogy a tanácsadói, szer-vezési, koordinálási, kontroll feladatokat levesszük a vállukról és lehetővé tesszük, hogy a lehe-tő legkevesebb figyelmet kelljen a fejlesztési projektekre, programokra fordítani, hiszen egy kézben tartunk minden szolgáltatást és mi felügyeljük a teljes folyamatot. 

A cégcsoportunk tanácsadó partnere, mint külső stratégiai tanácsadó által biztosított szolgáltatások, melyek segítségével a releváns, eltervezett programokban résztvevő iparvállalat menedzsmentje képes megvalósítani az elképzeléseit:

• pályázatírás és teljes körű pályázatmenedzsment 

• finanszírozás, lízing 

• tanulmányok – marketing, piacra viteli, gyártásra viteli, pénzügyi tervek 

• különféle szabadalmi tanúsítványok 

• gyártástechnológiai minősítések (pl. hegesztéstechnikai tanúsítványok, logisztikai és mi-nőségbiztosítási rendszerek) 

• termelésirányítási rendszerek, folyamatmenedzsment 

• Ipar 4.0 megoldások 

• cégértékesítés, közvetítés befektetők felé 

• cégértékelés, azaz egy cég felmérése és valós értékének megállapítása 

• kooperációk (vevők és gyártók) 

• közbeszerzési támogatás.